Genel Bilgiler

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı

   Amacı:

Bu programın temel amacı, sağlık hizmetleri alanında yapılan  çalışmalar  sonucu  oluşan bulgu ve belgeleri derleyen, düzenleyen ve kullanıcıların hizmetine sunan sağlık personelini yetiştirmektir.

   Program Hakkında:

Öğrencilerimiz, çok iyi bilgisayar ve daktilografi eğitiminden geçerek, tıbbi terminolojiye hakim, tıbbi kayıt ve dokümanları çok iyi işleyebilen, hastalıkların ve ameliyatların  uluslararası kodlama sistemine (ICD-9 ve ICD-10 CM) göre kodlamasını yapabilen, hastane otomasyonu konusunda gerekli bilgi ve becerilere sahip, gereksinim duyulan bilgilere  internet kanalıyla hızla erişebilen, ofisleri yönetebilen ve iletişim becerilerine sahip olarak yetiştirilmektedirler.

   Eğitim Sırasında Yapılan Staj Uygulamaları ve Süresi:

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programının tüm öğrencileri, 1. Sınıf yaz döneminde  30 işgünü olmak üzere Eğitim ve Öğretim süresince zorunlu stajlarını yapmaktadırlar. Öğrenciler yaz stajlarını istedikleri yerlerde yapma imkânına sahiptirler.

   Programı bitirenlerin unvanı ve çalışma alanları:

Sağlık Teknikeri (YÖK Yürütme Kurulunun 92.26.698 sayılı kararı ile Tıbbi Sekreter unvanını da kullanabilirler.)

   İş Olanağı:

Mezun öğrencilerimiz, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında, Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Tıbbi Sekreter, Hasta Danışmanı, Hasta Dosyaları Arşivleyicisi, Yönetim Sekretaryası ve ayrıca Muayenehanelerde, sağlık sigortası kuruluşlarında sekreterya hizmetlerinin yürütücüsü olarak çalışabilirler.


Mesleğin Geleceği:


Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik mesleği, kurum -hasta, hekim -hasta arasında köprü görevi yapar.

Bu meslek grubu çalışanları, hekimlerin ve hemşirelerin idari işlerine ayıracağı zamanı azaltarak, profesyonel alanlarına daha fazla zaman ayırmasını sağlayarak sağlık hizmeti sunumunda verimlilik ve kalite artışına katkıda bulunurlar. Kurum yöneticilerinin gereksinimi olan bilgilerden sağlık hizmetlerinde kullanılan kurum performansına yönelik  verileri işleyerek yöneticiye bilgi sunarlar.

 

Ayrıca, sigorta şirketleri ve uyumlaştırma (akreditasyon) için zorunlu hale gelecek olan hasta dosyalarının nitelik ve nicelik yönünden gerektiği gibi düzenlenmesi ve saklanmasını sağlayarak sağlık sektörünün vazgeçilmez ara insan gücü olmaktadırlar.

 Programdan Mezun Olmak İçin Gerekli Koşullar

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programını başarıyla tamamlayan öğrencilerin, mezun olabilmeleri için 4 yarıyılda toplam 120 AKTS  tamamlamak ve 30 (otuz) işgünü staj yapmak zorundadırlar. Mezun olan öğrenciye Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programında ön lisans diploması verilir.

Öğr. Gör. MEHMET ŞEVKET ARIKAN
Güncelleme : 16.06.2022 19:54:39