Sınav Ve Değerlendirme

Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. 

Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %40 yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. 

Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 60 puan alma zorunluluğu vardır. Ara sınav %40 ve yarıyıl sonu sınavının % 60 katkısı ile toplamda 60 geçer notu sağlanamayan her ders için yarıyıl sonu sınavı ile eşdeğer katkı sağlayacak şekilde bir bütünleme sınavı uygulanır.

Öğr. Gör. MEHMET ŞEVKET ARIKAN
Güncelleme : 16.06.2022 19:45:57