Kariyer Olanakları

Programı bitirenlerin unvanı ve çalışma alanları: 

Sağlık Teknikeri (YÖK Yürütme Kurulunun 92.26.698 sayılı kararı ile Tıbbi Sekreter unvanını da kullanabilirler.

İş Olanağı

Mezun öğrencilerimiz, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında, Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Tıbbi Sekreter, Hasta Danışmanı, Hasta Dosyaları Arşivleyicisi, Yönetim Sekretaryası ve ayrıca Muayenehanelerde, sağlık sigortası kuruluşlarında sekreterya hizmetlerinin yürütücüsü olarak çalışabilirler. 

Öğr. Gör. MEHMET ŞEVKET ARIKAN
Güncelleme : 17.06.2022 10:03:18